Verschoning

Niet ik heb deze tijd gekozen.
Ik wou niets, en zeker geen belangstelling.
Geld en bekendheid werden mij opgedrongen.

Niet ik wou de tijd overtreffen.  Geen rivaal,
geen meester overtroeven.  Niet de taal noch mijn talent,
overschatten - alles werd een uitgemaakte zaak.

Waar ik leefde, laster.  Waar ik stierf, erkenning.
De kering van het kruisende, de kruising van het kerende:
deze tijd draait alles om.  Niet ik heb deze tijd veracht:

ik heb gekozen voor leven.  Dag in dag uit,
voor dagelijks geweld.  Van schoonheid, van genie, van poëzie.
Deze tijd heb ik aanbeden - mijn tijd.

(23.08.02)

Creative Commons Licence